Postępowanie reklamacyjne

Wszystkie zakupione w naszym sklepie produkty serwisowane są w autoryzowanych punktach serwisowych producentów.

W przypadku nie działania lub wadliwego działania urządzeń, prosimy o kontakt z naszym działem serwisu.

Nasz pracownik skieruje Ciebie do najbliższego punktu serwisowego, a w przypadku urządzeń wielkogabarytowych pomoże w transporcie.

Dział serwisu
Tel.: 22 266 81 50
Email:

Warunkiem przyjęcia towaru do serwisu jest kompletność urządzenia tj. z takim wyposażeniem i w takiej konfiguracji w jakiej został zakupiony przez nabywcę. Niezbędne jest dołączenie kopii karty gwarancyjnej wydanej przez firmę ENCODE lub kopii dokumentu zakupu - faktury VAT lub paragonu fiskalnego.

Firma ENCODE zobowiązuje się do naprawy towaru zgłoszonego w trybie reklamacyjnym w terminie do 14 dni roboczych, liczonych od daty przyjęcia towaru do serwisowania. W przypadku naprawy o szczególnym stopniu trudności (np. sprowadzenia podzespołów z zagranicy), termin naprawy ulega przedłużeniu do maksymalnie 28 dni roboczych.

Porównanie produktów