Bezpieczeństwo i prywatność

Polityka Prywatności opracowana została w związku z obowiązującą od dnia 10 marca 2003 ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204).

Zakres i cel gromadzenia danych osobowych

Firma ENCODE zbiera dane osobowe w celu wystawienia faktury lub rachunku i zapewnienia sprawnej realizacji zamówień. Dane osobowe gromadzone przez ENCODE za pomocą serwisu internetowego SHIFT.PL obejmują: imię i nazwisko kupującego, adres siedzimy i dostawy, dane kontaktowe tj. adres e-mail, numery telefonów, numer NIP.

Administratorem bazy danych osobowych jest firma ENCODE.

Zasady przetwarzania danych osobowych

Informacje zawarte w bazie danych osobowych są chronione, przechowywane i przetwarzane przez ENCODE w jej systemie informatycznym z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymagania polskiego prawa. Dane osobowe nie są udostępniane osobom trzecim.

Prawa użytkownika

Użytkownik ma prawo do uzyskania wyczerpującej informacji o celu, zakresie, sposobie i okresie przetwarzania jego danych osobowych a także do naniesienia zmian lub żądania usunięcia dotyczących go danych osobowych.

Użytkując serwis SHIFT.PL, wysyłając zapytanie ofertowe lub prenumerując Newsletter użytkownik akceptuje zasady zawarte w niniejszej Polityce Prywatności. Jeżeli nie zgadzają się Państwo z przyjętą Polityką Prywatności prosimy o nie rejestrowanie swoich danych w naszym serwisie.

Jednocześnie zapraszamy do bezpośredniego kontaktu telefonicznego z naszymi pracownikami.

Porównanie produktów